กิจกรรมเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Spirit of asean  ในวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 เพื่อเพื่อเป็นการเน้นย้ำความสำคัญของการรวมตัวเข้าเป็นประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างเป็นทางการของกลุ่มประเทศในทวีปเอเซียเฉียงใต้ 10 ประเทศ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม 2558  โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศสมาชิก  การประกวดการแต่งกายชุดอาเซียนของนักเรียน และครู โดยท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์ บัญญัติ