การแข่งขัน "กีฬาวันครู" ประจำปี 2559

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวันครูประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนชุมชนวัดป่าข่ะ  ซึงจัดโดยสมาคมครูบ้านนา โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เปตอง และวอลเลย์บอล ชาย-หญิง  โดยโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"  ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกีฬาเปตอง และกีฬาวอลเลย์บอลชาย [ภาพกิจกรรม]