กิจกรรมการแสดงของนักเรียน ชุมนุมออนซอนอีสาน “วงโปงลางศรีบ้านนา”

กิจกรรมการแสดงแถลงข่าว ร่วมกับ ดร. สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เนื่องในงาน แสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า "นครนายก FAIR 2016" ประจำปี 2559 วันที่ 15 มกราคม 2559 ณ ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยครูปิยพันธ์  ยวงปรางค์ เป็นผู้ฝึกซ้อม [ภาพกิจกรรม]