ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2558 (Class Meeting Room)

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Class meeting room) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...อภิชาติ  ชัยชนะ