ผู้บริหารฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ รุ่นที่ 1

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารฝึกประสบการณ์ ในกิจกรรมการพัฒนาช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1  ในระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559 [ภาพกิจกรรม]