งานใต้ร่มพระบารมี 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก นำโดยท่าน ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ได้นำศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน "วงโปงลางศรีบ้านนา" เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงเนื่องในงานรำลึกถึงวันสถาปนา กรุงรัตนโกสินทร์ ครบรอบ 234 ปี ในวันที่ 21 เมษายน 2559 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นโอกาสที่พสกนิกรจะได้ร่วมถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทั้ง 9 พระองค์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอำนวยการแสดงโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ ภายใต้การควบคุมการฝึกซ้อม โดยครูทวาย บุญเกิด และฝึกซ้อมการแสดง โดยครูปิยะพันธ์ ยวงปรางค์ และครูสันติศักดิ์ ยวงปรางค์  [ภาพกิจกรรม]