กิจกรรม น.พ.ก. เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

 งานป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษาและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และงานคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (น.พ.ก. เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด) ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 โดยมีท่านรองผู้อำนวยการ นายไพโรจน์  อิ่มโอษฐ เป็นประธานในพิธี และมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การแสดงรำวงพื้นบ้าน นำโดยครูปิยพันธ์ ยวงปรางค์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  การประกวดแดนซ์เซอร์ และการประกวดวงตนตรีสากล บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

[ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย....ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์ บัญญัติ  ครูชะเอม