กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมรำลึกบรมครูกลอน สุนทรภู่ ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เนื่องในโอกาศวันสุนทรภู่ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี โดยมีท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธร สืบแสงอินทร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ