ประเพณีแห่เทียนพรรษา (พระราชทาน)ประจำปี 2559 ณ วัดช่าง

[ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...ว่่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์ บัญญัติ