กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2559

[ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...เกศินี  เพ็ชรรุ่ง