ครูพัชรี ช้อนแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ผลงานการปฏิบัติที่ดี (Best Practices)

ขอแสดงความยินดีกับครูพัชรี ช้อนแก้ว ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ผลงานการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในงาน "LAB School ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชัน สานฝันสู่สากล" ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2559