กิจกรรม English Camp 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม English Camp ประจำปี 2559 เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน โดยจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" โดยมี่ท่่านผู้อำนวยการสรยุทธ สืบแสงอินทร์ เป็นประธานในพิธี [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ