โรงเรียนเป็นเจ้าภาพส่วดอธิธรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดูลยเดช

คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดช้าง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ