ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ รับรางวัล คนดี "แทนคุณแผ่นดิน"

ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ในโอกาสที่ท่านได้รับรางวัล "คนดี แทนคุณแผ่นดิน" ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์