ประเมินโรงเรียนพระราชทาน

ด้วยในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้เข้าร่วมประกวดรางวัลโรงเรียนพระราชทาน  และได้มีคณะกรรมการมาประเมินตัวชี้วัด และผลงานต่าง ๆ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องโสตโรงเรียนฯ  โดยมีคณะผู้บริการ ครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ และตอบคำถามคณะกรรมการในด้านต่าง ๆ [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ