กิจกรรมกีฬาสี ดอนโพธิ์เกม ประจำปี 2559

กลุ่มสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมกีฬาดอนโพธิ์เกม ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่  พฤศจิกายน 2559 โดยมี่ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ