กิจกรรมแปรอักษรเลข 9 เพื่อถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9

 

 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข 9 ล้อมด้วยรูปใบโพธ์ เพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรี  ส่งสิทธิ์ บัญญัติ  และ ประจักษ์