พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6

งานกิจการลูกเสือ กลุ่มบริการกิจการนักเรียน จัดพิธีเดินสวนสนามเพื่อถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมีว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ  สืบแสงอินทร์ เป็นประธานในพิธี [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ