โรงเรียนแกลงวิทยสถาวรศึกษาดูงานที่โรงเรียน น.พ.ก.

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร จังหวัดชลบุรี ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" โดยมีคณะผู้บริหาร ครู ของโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามของคณะที่เดินทางมาศึกษาดูงาน [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...อภิชาติ ชัยชนะ