กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครู

จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2559 ต้อนรับปีใหม่ 2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 25ุ60 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...อภิชาติ ชัยชนะ  ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์ บัญญัติ