จัดกิจกรรมวันเกรียรติยศเพื่อยกย่องผู้ที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

จัดกิจกรรมวันเกียรติยศเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้ทำความดีและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 5 มกราคา 2559 โดยมีท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้ [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์ บัญญัติ