กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน Human Library 2017

งานห้องสมุด โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านประจำปี 2017 (Human Library)  ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 ณ สนามโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เข่น นิทรรการ ธ สถิตในดวงใจ บู๊ตแสดงโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 การแสดงของนักเรียน กิจกรรมรักการอ่าน  โดยว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์ บัญญัติ