นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอ บ้านทุ่งกระโปรง ตำบลป่าข่ะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในวันที่ 27 มกราคม 2560 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ