นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน แนะแนวการศึกษาต่อ และกิจกรรมวันตรุษจีน

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ที่เรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง (IS) กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ และกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ