การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ 2-3 ปีการศึกษา 2559

นักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" เข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณทลทหารบกที่ 12  จังหวัดปราจีนบุรี  ในระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 [ภาพกิจกรรม
ภาพโดย...ครูสำลี  ชะเอม