พิธีมอบรางวัลระดับชาติ งานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 66

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ  สืบแสงอินทร์ มอบรางวัลแก่ครูและนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนจากการแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 66 ระดับชาติ ซึ่งโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้รับรางวัลระดับชาติ จำนวน 3 รายการ ได้แก่
        1. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งข้นหุ่นยนต์อัติโนมัติ ระดับ ม.4-6
        2. รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งข้นหุ่นยนต์อัติโนมัติ ระดับ ม.1-3
        3. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับ ม.1-3
 [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ