แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง อ่าน
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 2560 08 เมษายน 2561 1248
การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 26 มีนาคม 2561 1810
เข้าร่วมจัดนิทรรศการ SMART SCHOOLS OUTLET 16 มีนาคม 2561 1046
อบรมโครงการปกป้องสถาบัน 16 มีนาคม 2561 982
กิจกรรมอำลานักเรียน ม.6 และคณะกรรมการนักเรียนชุดเก่าที่หมดวาระการทำงาน 01 มีนาคม 2561 825
กิจกรรมติวเข้ม O-Net นักเรียนระดับชั้น ม.6 01 มีนาคม 2561 823
การร้บสมัครนักเรียน ม.3 เดิมเข้า ม.4 และ ห้องเรียนพิเศษ 01 มีนาคม 2561 703
กิจกรรม World Thinking day 2018 Impact 27 กุมภาพันธ์ 2561 1061
ประชุมแนวทางการจัดทำหลักสูตร ปี 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561 1044
นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดค่ายแนะแนวการศึกษาต่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561 1061
อบรมค่ายสิงประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D Printer 18 กุมภาพันธ์ 2561 994
พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์" 18 กุมภาพันธ์ 2561 903
กิจกรรมติวเข้ม O-NET นักเรียนระดับชั้น ม.3 18 กุมภาพันธ์ 2561 741
พิธีเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 18 กุมภาพันธ์ 2561 818
นักเรียนระดับชั้น ม.5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดชลบุรี 16 กุมภาพันธ์ 2561 787
นางสาวภัทราพร นุ่มเกิด ประเมินนักเรียนพระราชทาน 16 กุมภาพันธ์ 2561 831
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร รับเข็มพระราชทาน 16 กุมภาพันธ์ 2561 795
รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 778
การเข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 16 กุมภาพันธ์ 2561 948
กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กประจำปี 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 796
กิจกรรม Open House ประจำปี 2560 16 กุมภาพันธ์ 2561 937
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 04 มกราคม 2561 1116
ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 21 ธันวาคม 2560 1278
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 21 ธันวาคม 2560 1384
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 21 ธันวาคม 2560 977
กิจกรรมวันเอดส์โลกประจำปี 2560 21 ธันวาคม 2560 869
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต ร.6 21 ธันวาคม 2560 824
กิจกรรมอ่านเพื่อแม่ (Read for Mom) ประจำปี 2560 21 ธันวาคม 2560 862
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกม" ประจำปี 2560 19 ธันวาคม 2560 3040
โครงการจัดอบรมการแสดงศิลปท้องถิ่น(รำโทน) จังหวัดนครนายก 16 ธันวาคม 2560 839
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร.9 ณ วัดช้าง 23 พฤศจิกายน 2560 1274
กิจกรรม A-Math Crossword Game 18 พฤศจิกายน 2560 818
สอบนักธรรมประจำปี 2560 16 พฤศจิกายน 2560 806
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมซ้อมพิธีถวายพระเพลิงศพ รัชการที่ 9 30 ตุลาคม 2560 822
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราชประจำปี 2560 30 ตุลาคม 2560 831
งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2560 30 ตุลาคม 2560 1386
ประเมินโรงเรียนสีเขียว 30 ตุลาคม 2560 762
พิธีแสดงมุทิตาจิตครูที่เกษียณอายุราชการปี 2560 30 ตุลาคม 2560 1051
งานตลาดนัดวิชการวิชาชีพประจำปี 2560 30 ตุลาคม 2560 987
ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 30 ตุลาคม 2560 884
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 30 ตุลาคม 2560 743
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 30 ตุลาคม 2560 930
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 ณ โรงเรียน น.พ.ก. 24 สิงหาคม 2560 1236
ประกวดโครงงานคุณธรรม 24 สิงหาคม 2560 1212
รางวัลชนะเลิศกลุ่มโครงการต่อเนื่อง ที่หนอนหลอด Support 18 สิงหาคม 2560 1146
โครงการพัฒนาบุคลากรลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ 18 สิงหาคม 2560 1091
อันดับที่ 13 จาก 38 ประเทศ การแข่งขันหุ่นยนต์ RobotCup 2017 18 สิงหาคม 2560 915
นักเรียน น.พ.ก. ได้รับรางวัลเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560 18 สิงหาคม 2560 1117
คณะผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองร่วมส่งครูและนักเรียนไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่ประเทศญี่ปุ่น 18 สิงหาคม 2560 825
อบรมการสร้างข้อสอบออนไลน์ในระบบ 21ess.net 17 สิงหาคม 2560 1023
ครูปิยะพันธ์ ยวงปรางค์ ได้รับรางวัล MOE AWARDS 17 สิงหาคม 2560 1015
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 17 สิงหาคม 2560 1306
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 3 รายการ 17 สิงหาคม 2560 965
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 17 สิงหาคม 2560 876
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตอง 17 สิงหาคม 2560 811
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "บ้านนาคัพ" ประจำปี 2560 17 สิงหาคม 2560 882
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาเนื่องในเทศการเข้าพรรษาประจำปี 2560 16 สิงหาคม 2560 943
คณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนปลอดขยะ 16 สิงหาคม 2560 971
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและวันครบรอบสถาปนาโรงเรียน 81 ปี 19 กรกฎาคม 2560 1128
ประเมินการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ DLIT 14 กรกฎาคม 2560 1090
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 14 กรกฎาคม 2560 1403
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 3 ชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 1 03 กรกฎาคม 2560 1311
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2560 03 กรกฎาคม 2560 1199
การแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดประจำปี 2560 01 กรกฎาคม 2560 1329
อบรมการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังต้ว 30 มิถุนายน 2560 1060
กิจกรรมรักการอ่าน Human Library 2017 30 มิถุนายน 2560 1120
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 30 มิถุนายน 2560 1867
ครูเกศินี เพ็ชรรุ่ง รับรางวัลชนะเลิศประกวดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Partners In Learning Thailand Forum 2017 29 มิถุนายน 2560 2391
รับรางวัลพระราชทานการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 28 มิถุนายน 2560 875