แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน อ่าน
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 2560 เขียนโดย webmaster 469
การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย webmaster 812
เข้าร่วมจัดนิทรรศการ SMART SCHOOLS OUTLET เขียนโดย webmaster 254
อบรมโครงการปกป้องสถาบัน เขียนโดย webmaster 152
กิจกรรมอำลานักเรียน ม.6 และคณะกรรมการนักเรียนชุดเก่าที่หมดวาระการทำงาน เขียนโดย webmaster 110
กิจกรรมติวเข้ม O-Net นักเรียนระดับชั้น ม.6 เขียนโดย webmaster 63
การร้บสมัครนักเรียน ม.3 เดิมเข้า ม.4 และ ห้องเรียนพิเศษ เขียนโดย webmaster 72
กิจกรรม World Thinking day 2018 Impact เขียนโดย webmaster 300
ประชุมแนวทางการจัดทำหลักสูตร ปี 2561 เขียนโดย webmaster 65
นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดค่ายแนะแนวการศึกษาต่อ เขียนโดย webmaster 200
อบรมค่ายสิงประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D Printer เขียนโดย webmaster 77
พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์" เขียนโดย webmaster 115
กิจกรรมติวเข้ม O-NET นักเรียนระดับชั้น ม.3 เขียนโดย webmaster 60
พิธีเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย เขียนโดย webmaster 97
นักเรียนระดับชั้น ม.5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดชลบุรี เขียนโดย webmaster 87
นางสาวภัทราพร นุ่มเกิด ประเมินนักเรียนพระราชทาน เขียนโดย webmaster 70
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร รับเข็มพระราชทาน เขียนโดย webmaster 90
รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 59
การเข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เขียนโดย webmaster 92
กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 74
กิจกรรม Open House ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 66
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย webmaster 182
ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เขียนโดย webmaster 486
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย webmaster 652
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย webmaster 331
กิจกรรมวันเอดส์โลกประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 233
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต ร.6 เขียนโดย webmaster 134
กิจกรรมอ่านเพื่อแม่ (Read for Mom) ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 132
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกม" ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 1961
โครงการจัดอบรมการแสดงศิลปท้องถิ่น(รำโทน) จังหวัดนครนายก เขียนโดย webmaster 55
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร.9 ณ วัดช้าง เขียนโดย webmaster 479
กิจกรรม A-Math Crossword Game เขียนโดย webmaster 58
สอบนักธรรมประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 55
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมซ้อมพิธีถวายพระเพลิงศพ รัชการที่ 9 เขียนโดย webmaster 177
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราชประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 142
งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 630
ประเมินโรงเรียนสีเขียว เขียนโดย webmaster 123
พิธีแสดงมุทิตาจิตครูที่เกษียณอายุราชการปี 2560 เขียนโดย webmaster 113
งานตลาดนัดวิชการวิชาชีพประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 229
ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขียนโดย webmaster 125
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 เขียนโดย webmaster 85
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เขียนโดย webmaster 114
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 ณ โรงเรียน น.พ.ก. เขียนโดย webmaster 517
ประกวดโครงงานคุณธรรม เขียนโดย webmaster 519
รางวัลชนะเลิศกลุ่มโครงการต่อเนื่อง ที่หนอนหลอด Support เขียนโดย webmaster 283
โครงการพัฒนาบุคลากรลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เขียนโดย webmaster 262
อันดับที่ 13 จาก 38 ประเทศ การแข่งขันหุ่นยนต์ RobotCup 2017 เขียนโดย webmaster 293
นักเรียน น.พ.ก. ได้รับรางวัลเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 467
คณะผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองร่วมส่งครูและนักเรียนไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่ประเทศญี่ปุ่น เขียนโดย webmaster 176
อบรมการสร้างข้อสอบออนไลน์ในระบบ 21ess.net เขียนโดย webmaster 290
ครูปิยะพันธ์ ยวงปรางค์ ได้รับรางวัล MOE AWARDS เขียนโดย webmaster 225
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เขียนโดย webmaster 649
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 3 รายการ เขียนโดย webmaster 276
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เขียนโดย webmaster 242
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตอง เขียนโดย webmaster 199
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "บ้านนาคัพ" ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 257
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาเนื่องในเทศการเข้าพรรษาประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 276
คณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนปลอดขยะ เขียนโดย webmaster 219
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและวันครบรอบสถาปนาโรงเรียน 81 ปี เขียนโดย webmaster 438
ประเมินการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ DLIT เขียนโดย webmaster 333
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 620
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 3 ชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย webmaster 666
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 434
การแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 587
อบรมการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังต้ว เขียนโดย webmaster 388
กิจกรรมรักการอ่าน Human Library 2017 เขียนโดย webmaster 345
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย webmaster 1151
ครูเกศินี เพ็ชรรุ่ง รับรางวัลชนะเลิศประกวดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Partners In Learning Thailand Forum 2017 เขียนโดย webmaster 178
รับรางวัลพระราชทานการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย เขียนโดย webmaster 163