แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน อ่าน
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 2560 เขียนโดย webmaster 1014
การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย webmaster 1539
เข้าร่วมจัดนิทรรศการ SMART SCHOOLS OUTLET เขียนโดย webmaster 792
อบรมโครงการปกป้องสถาบัน เขียนโดย webmaster 738
กิจกรรมอำลานักเรียน ม.6 และคณะกรรมการนักเรียนชุดเก่าที่หมดวาระการทำงาน เขียนโดย webmaster 588
กิจกรรมติวเข้ม O-Net นักเรียนระดับชั้น ม.6 เขียนโดย webmaster 539
การร้บสมัครนักเรียน ม.3 เดิมเข้า ม.4 และ ห้องเรียนพิเศษ เขียนโดย webmaster 457
กิจกรรม World Thinking day 2018 Impact เขียนโดย webmaster 788
ประชุมแนวทางการจัดทำหลักสูตร ปี 2561 เขียนโดย webmaster 782
นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดค่ายแนะแนวการศึกษาต่อ เขียนโดย webmaster 815
อบรมค่ายสิงประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D Printer เขียนโดย webmaster 746
พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์" เขียนโดย webmaster 665
กิจกรรมติวเข้ม O-NET นักเรียนระดับชั้น ม.3 เขียนโดย webmaster 488
พิธีเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย เขียนโดย webmaster 583
นักเรียนระดับชั้น ม.5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดชลบุรี เขียนโดย webmaster 548
นางสาวภัทราพร นุ่มเกิด ประเมินนักเรียนพระราชทาน เขียนโดย webmaster 584
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร รับเข็มพระราชทาน เขียนโดย webmaster 546
รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 498
การเข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เขียนโดย webmaster 575
กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 546
กิจกรรม Open House ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 613
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย webmaster 809
ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เขียนโดย webmaster 1007
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย webmaster 1122
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย webmaster 710
กิจกรรมวันเอดส์โลกประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 646
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต ร.6 เขียนโดย webmaster 570
กิจกรรมอ่านเพื่อแม่ (Read for Mom) ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 621
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกม" ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 2658
โครงการจัดอบรมการแสดงศิลปท้องถิ่น(รำโทน) จังหวัดนครนายก เขียนโดย webmaster 571
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร.9 ณ วัดช้าง เขียนโดย webmaster 1017
กิจกรรม A-Math Crossword Game เขียนโดย webmaster 587
สอบนักธรรมประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 506
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมซ้อมพิธีถวายพระเพลิงศพ รัชการที่ 9 เขียนโดย webmaster 619
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราชประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 602
งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 1081
ประเมินโรงเรียนสีเขียว เขียนโดย webmaster 534
พิธีแสดงมุทิตาจิตครูที่เกษียณอายุราชการปี 2560 เขียนโดย webmaster 759
งานตลาดนัดวิชการวิชาชีพประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 694
ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขียนโดย webmaster 591
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 เขียนโดย webmaster 479
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เขียนโดย webmaster 691
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 ณ โรงเรียน น.พ.ก. เขียนโดย webmaster 1016
ประกวดโครงงานคุณธรรม เขียนโดย webmaster 968
รางวัลชนะเลิศกลุ่มโครงการต่อเนื่อง ที่หนอนหลอด Support เขียนโดย webmaster 915
โครงการพัฒนาบุคลากรลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เขียนโดย webmaster 823
อันดับที่ 13 จาก 38 ประเทศ การแข่งขันหุ่นยนต์ RobotCup 2017 เขียนโดย webmaster 691
นักเรียน น.พ.ก. ได้รับรางวัลเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 874
คณะผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองร่วมส่งครูและนักเรียนไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่ประเทศญี่ปุ่น เขียนโดย webmaster 579
อบรมการสร้างข้อสอบออนไลน์ในระบบ 21ess.net เขียนโดย webmaster 728
ครูปิยะพันธ์ ยวงปรางค์ ได้รับรางวัล MOE AWARDS เขียนโดย webmaster 738
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เขียนโดย webmaster 1046
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 3 รายการ เขียนโดย webmaster 745
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เขียนโดย webmaster 653
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตอง เขียนโดย webmaster 576
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "บ้านนาคัพ" ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 647
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาเนื่องในเทศการเข้าพรรษาประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 689
คณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนปลอดขยะ เขียนโดย webmaster 727
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและวันครบรอบสถาปนาโรงเรียน 81 ปี เขียนโดย webmaster 908
ประเมินการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ DLIT เขียนโดย webmaster 775
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 1139
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 3 ชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย webmaster 1070
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 916
การแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 1064
อบรมการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังต้ว เขียนโดย webmaster 827
กิจกรรมรักการอ่าน Human Library 2017 เขียนโดย webmaster 876
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย webmaster 1612
ครูเกศินี เพ็ชรรุ่ง รับรางวัลชนะเลิศประกวดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Partners In Learning Thailand Forum 2017 เขียนโดย webmaster 1192
รับรางวัลพระราชทานการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย เขียนโดย webmaster 618