แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง อ่าน
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 2560 08 เมษายน 2561 1130
การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 26 มีนาคม 2561 1685
เข้าร่วมจัดนิทรรศการ SMART SCHOOLS OUTLET 16 มีนาคม 2561 919
อบรมโครงการปกป้องสถาบัน 16 มีนาคม 2561 856
กิจกรรมอำลานักเรียน ม.6 และคณะกรรมการนักเรียนชุดเก่าที่หมดวาระการทำงาน 01 มีนาคม 2561 711
กิจกรรมติวเข้ม O-Net นักเรียนระดับชั้น ม.6 01 มีนาคม 2561 669
การร้บสมัครนักเรียน ม.3 เดิมเข้า ม.4 และ ห้องเรียนพิเศษ 01 มีนาคม 2561 589
กิจกรรม World Thinking day 2018 Impact 27 กุมภาพันธ์ 2561 931
ประชุมแนวทางการจัดทำหลักสูตร ปี 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561 922
นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดค่ายแนะแนวการศึกษาต่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561 940
อบรมค่ายสิงประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D Printer 18 กุมภาพันธ์ 2561 875
พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์" 18 กุมภาพันธ์ 2561 790
กิจกรรมติวเข้ม O-NET นักเรียนระดับชั้น ม.3 18 กุมภาพันธ์ 2561 611
พิธีเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 18 กุมภาพันธ์ 2561 695
นักเรียนระดับชั้น ม.5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดชลบุรี 16 กุมภาพันธ์ 2561 671
นางสาวภัทราพร นุ่มเกิด ประเมินนักเรียนพระราชทาน 16 กุมภาพันธ์ 2561 707
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร รับเข็มพระราชทาน 16 กุมภาพันธ์ 2561 680
รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 632
การเข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 16 กุมภาพันธ์ 2561 717
กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กประจำปี 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 671
กิจกรรม Open House ประจำปี 2560 16 กุมภาพันธ์ 2561 764
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 04 มกราคม 2561 967
ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 21 ธันวาคม 2560 1146
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 21 ธันวาคม 2560 1250
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 21 ธันวาคม 2560 848
กิจกรรมวันเอดส์โลกประจำปี 2560 21 ธันวาคม 2560 756
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต ร.6 21 ธันวาคม 2560 698
กิจกรรมอ่านเพื่อแม่ (Read for Mom) ประจำปี 2560 21 ธันวาคม 2560 735
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกม" ประจำปี 2560 19 ธันวาคม 2560 2825
โครงการจัดอบรมการแสดงศิลปท้องถิ่น(รำโทน) จังหวัดนครนายก 16 ธันวาคม 2560 705
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร.9 ณ วัดช้าง 23 พฤศจิกายน 2560 1154
กิจกรรม A-Math Crossword Game 18 พฤศจิกายน 2560 710
สอบนักธรรมประจำปี 2560 16 พฤศจิกายน 2560 635
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมซ้อมพิธีถวายพระเพลิงศพ รัชการที่ 9 30 ตุลาคม 2560 721
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราชประจำปี 2560 30 ตุลาคม 2560 719
งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2560 30 ตุลาคม 2560 1219
ประเมินโรงเรียนสีเขียว 30 ตุลาคม 2560 637
พิธีแสดงมุทิตาจิตครูที่เกษียณอายุราชการปี 2560 30 ตุลาคม 2560 909
งานตลาดนัดวิชการวิชาชีพประจำปี 2560 30 ตุลาคม 2560 840
ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 30 ตุลาคม 2560 730
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 30 ตุลาคม 2560 598
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 30 ตุลาคม 2560 812
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 ณ โรงเรียน น.พ.ก. 24 สิงหาคม 2560 1133
ประกวดโครงงานคุณธรรม 24 สิงหาคม 2560 1085
รางวัลชนะเลิศกลุ่มโครงการต่อเนื่อง ที่หนอนหลอด Support 18 สิงหาคม 2560 1030
โครงการพัฒนาบุคลากรลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ 18 สิงหาคม 2560 939
อันดับที่ 13 จาก 38 ประเทศ การแข่งขันหุ่นยนต์ RobotCup 2017 18 สิงหาคม 2560 813
นักเรียน น.พ.ก. ได้รับรางวัลเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560 18 สิงหาคม 2560 988
คณะผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองร่วมส่งครูและนักเรียนไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่ประเทศญี่ปุ่น 18 สิงหาคม 2560 688
อบรมการสร้างข้อสอบออนไลน์ในระบบ 21ess.net 17 สิงหาคม 2560 882
ครูปิยะพันธ์ ยวงปรางค์ ได้รับรางวัล MOE AWARDS 17 สิงหาคม 2560 863
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 17 สิงหาคม 2560 1180
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 3 รายการ 17 สิงหาคม 2560 845
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 17 สิงหาคม 2560 759
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตอง 17 สิงหาคม 2560 684
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "บ้านนาคัพ" ประจำปี 2560 17 สิงหาคม 2560 752
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาเนื่องในเทศการเข้าพรรษาประจำปี 2560 16 สิงหาคม 2560 808
คณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนปลอดขยะ 16 สิงหาคม 2560 851
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและวันครบรอบสถาปนาโรงเรียน 81 ปี 19 กรกฎาคม 2560 1006
ประเมินการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ DLIT 14 กรกฎาคม 2560 894
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 14 กรกฎาคม 2560 1267
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 3 ชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 1 03 กรกฎาคม 2560 1189
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2560 03 กรกฎาคม 2560 1051
การแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดประจำปี 2560 01 กรกฎาคม 2560 1189
อบรมการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังต้ว 30 มิถุนายน 2560 938
กิจกรรมรักการอ่าน Human Library 2017 30 มิถุนายน 2560 1006
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 30 มิถุนายน 2560 1747
ครูเกศินี เพ็ชรรุ่ง รับรางวัลชนะเลิศประกวดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Partners In Learning Thailand Forum 2017 29 มิถุนายน 2560 1315
รับรางวัลพระราชทานการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 28 มิถุนายน 2560 752