06/29 2560

ครูเกศินี เพ็ชรรุ่ง รับรางวัลชนะเลิศประกวดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Partners In Learning Thailand Forum 2017

ขอแสดงความยินดีกับครูเกศินี เพ็ชรรุ่ง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในการแข่งขันประกวดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Partners In Learning Thailand Forum 2017 Thailand Innovative Teacher Leadership Award 2017 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ