กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูรู้คุณของครูที่ได้อบรมสั่งสอนและให้ความรู้  ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" โดยท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ เป็นประธานในพิธี [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรี ส่งสิทธิ์ บัญญัติ