กิจกรรมรักการอ่าน Human Library 2017

 

งานห้องสมุด โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านประจำปี 2017 (Human Library)  ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ