การแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดประจำปี 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬาฟุตบอล สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน มีน้ำใจนักกีฬา และห่างไกลยาเสพติด โดยจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 19-26 มิถุนายน 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรี ส่งสิทธิ์ บัญญัติ