กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2560

 เมื่อวันวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอบ้านนา ร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อลำลึกถึงพระกรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยนายวิชัย บุญมี นายอำเภอบ้านนาเป็นประธานในพิธี [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ