พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

งานกิจการลูกสือ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดพิธีเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ สนามโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"  โดยมีท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ เป็นประธานในพิธี [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์ บัญญัติ