พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและวันครบรอบสถาปนาโรงเรียน 81 ปี

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา และวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 81 ปี ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560  โดยมีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ การแสดงของนักเรียน พิธีรดน่ำดำหัวครูและผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ