กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาเนื่องในเทศการเข้าพรรษาประจำปี 2560

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาเนื่องในโอกาศประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 โดยจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม  โดยนำเทียนและปัจจัยไปถวายวัดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียน ดังนี้  1.วัดทองย้อย(สีฟ้า)  2.วัดสมอบุญคง(สีแดง) 3. วัดกระดาน(สีชมพู) 4. วัดพิกุลแก้ว(สีม่วง) [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ