รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตอง

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันกีฬาเปตองส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในระหว่างวันที่ 13-15 กรกฏาคม 2560 ณ สนามกีฬาเปตองโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร และได้เป็นตัวแทนของจังหวัดในการแข่งขันกีฬาระดับภาคต่อไป ขอแสดงความยินกับครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนทุกคน