รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ จากการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อระหว่างโรงเรียนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนเลขธรรมกิตวิทยา และได้เป็นตัวแทนของจังหวัดในการแข่งขันกีฬาระดับภาคต่อไป ขอแสดงความยินกับครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนทุกคน