รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 3 รายการ

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล จากการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระหว่างโรงเรียนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีมหญิง จำนวน 1 รายการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีมหญิง จำนวน 1 รายการ และประเภททีมชาย จำนวน 1 รายการ ณ โรงเรียนเลขธรรมกิตวิทยา ในระหว่างวันที่ 8-22 กรกฏามคม 2560 และได้เป็นตัวแทนของจังหวัดในการแข่งขันกีฬาระดับภาคต่อไป ขอแสดงความยินกับครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนทุกคน