คณะผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองร่วมส่งครูและนักเรียนไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่ประเทศญี่ปุ่น

คณะผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองร่วมส่งครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันหุ่นยนต์ Robo Cup Junior 2017 ที่ประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560