นักเรียน น.พ.ก. ได้รับรางวัลเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560

ท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ  สืบแสงอินทร์ ท่านรองผู้อำนวยการ ธนัญญา วันทนะ และ ครูกรวรรณ  จิตรโสภา ร่วมเป็นเกียรติในการับรางวัลเยาวชนสตรีดีเด่นประจำปี 2560 ของนางสาวภัทรพร นุ่มเกิด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3/1 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"