อันดับที่ 13 จาก 38 ประเทศ การแข่งขันหุ่นยนต์ RobotCup 2017

ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันหุ่นยนต์ RoboCup 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2560 ซึ่งผลการแข่งขันได้ลำดับที่ 13 จากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 38 ทีม จาก 38 ประเทศ โดยมีรายชื่อครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้
1. ครูภัทรภร  มั่นเพ็ชร    ครูผู้ฝึกซ้อม
2. นายวันชัย  แซ่เจี่ย     นักเรียนระดับชั้น ม.6/1
3. นายศิริพงษ์  พึ่งทอง  นักเรียนระดับชั้น ม.6/1
4. นายอภิสิทธิ์  รูปสม    นักเรียนระดับชั้น ม.6/1