ประกวดโครงงานคุณธรรม

กลุ่มสารระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 โดยท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ เป็นประธานในพิธี [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ