กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 ณ โรงเรียน น.พ.ก.

 

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ