ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" โดยมีท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ เป็นประธานในพิธี [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ