พิธีแสดงมุทิตาจิตครูที่เกษียณอายุราชการปี 2560

 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 คณะกรรมการนักเรียน งานกิจการนักเรียนนัก จัดพิธีมุทิตาจิตให้กับคณะครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ