พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราชประจำปี 2560

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ร่วมประกอบพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก