คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมซ้อมพิธีถวายพระเพลิงศพ รัชการที่ 9

เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมซ้อมพิธีถวายพระราชทานเพลิงศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ โดยอำเภอบ้านนาได้มีการจัดพิธีถวายพระเพลิงฯ  ณ วัดช้าง ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก