งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร.9 ณ วัดช้าง


 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ , สำรี  ชะเอม