กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกม" ประจำปี 2560

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"  จัดกิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกม" ประจำปีการศึกษา 2560  ในระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิการยน 2560  [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ