พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต ร.6

[ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ